Dragon Ball Z

Dragon Ball Z

1989 · Action-Adventure-Sci-Fi & Fantasy-Animation-Action & Adventure-Anime
The adventures of Earth's martial arts defender, Son Goku, continue with a new family and the revelation of his alien origins. Now Goku and his allies must defend the planet from an onslaught of new extraterrestrial enemies.
Created By: Akira Toriyama
Cast: Masako Nozawa, Ryou Horikawa, Toshio Furukawa
View Full Cast
Country: Japan
Age Rating: TV-PG
Original Language: Japanese
Not Available
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon

Similar Shows

About
Full Cast: Masako Nozawa, Ryou Horikawa, Toshio Furukawa, Mayumi Tanaka, Hiromi Tsuru, Naoki Tatsuta, Ryusei Nakao, Joji Yanami, Yuko Minaguchi, Naoko Watanabe, Hirotaka Suzuoki, Miki Ito, Yuko Minaguchi, Hiroko Emori, Mayumi Shou, Hiroko Emori, Toru Furuya, Tomiko Suzuki, Mami Koyama, Shigeru Chiba, Shin Aomori, Kōhei Miyauchi, Kozo Shioya, Toku Nishio, Reizō Nomoto, Ryuuzaburou Ootomo, Yukimasa Kishino, Shigeru Chiba, Kazumi Tanaka, Yukitoshi Hori, Hideyuki Hori, Show Hayami, Shozo Iizuka, Kenji Utsumi, Yuuko Kobayashi, Hiroshi Masuoka, Mariko Mukai, Yōko Kawanami, Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Takeshi Aono, Ichiro Nagai, Keiko Yamamoto, Norio Wakamoto, Yuji Mitsuya, Masaharu Sato, Daisuke Gôri, Naoko Watanabe, Bin Shimada, Chikao Ohtsuka, Daisuke Gôri, Hiro Yuuki, Hisao Egawa, Junpei Takiguchi, Mayumi Tanaka, Katsuji Mori, Keiko Yokozawa, Kenji Utsumi, Megumi Urawa, Naoki Tatsuta, Yukimasa Kishino, Yukitoshi Hori, Shigeru Nakahara.
Release Date: Apr 26, 1989